Palvelut

Tulkkauspalvelut

Tarjoamme tulkkausta kuuroille, kuulovammaisille, huonokuuloisille ja kuulonäkövammaisille henkilöille, jotka käyttävät kommunikaatiokeinonaan pääasiassa viittomakieltä tai viitottua puhetta. Tulkkauspalvelu varmistaa mahdollisuuden toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä eri tilanteissa. Tulkkimme pystyvät myös tulkkaamaan englannin ja ruotsin kielestä viittomakielelle.

Viittomakielen tulkkaus

Tarjoamme tulkkauspalveluita yksityisille henkilöille ja julkisen sektorin toimijoille. Voit tilata meiltä viittomakielen tulkin mihin tahansa elämäntilanteeseen, olipa kyseessä virastoasiointi, kokous, harrastus, arki- tai juhlatapahtuma. Ammattitaitoinen tulkki on kielen ja kulttuurin välittäjä ja erilaisten palvelutilanteiden sujuvoittaja.

Kirjoitustulkkaus

Kirjoitustulkkauksessa tulkki välittää puhujan viestin kirjoitettuun muotoon. Tarjoamme kirjoitustulkkausta huonokuuloisille ja kuuroutuneille henkilöille, jotka eivät käytä viittomakieltä pääasiallisena kommunikointikeinonaan. Kirjoitustulkkauksessa tulkkimme kirjoittaa puheen tekstiksi tietokoneen näytölle. Tarvittaessa tulkkaus voidaan heijastaa myös valkokankaalle.

Tulkkaus kuulonäkövammaisille

Tulkkimme ovat erikoistuneet kuulonäkövammaisille tulkkaukseen. Tulkkaus tapahtuu taktiilisti eli kädestä käteen viittomalla tai viittomalla lähelle kapeaan näkökenttään. Tulkkaukseen kuuluu myös asiakkaan opastaminen sekä ympäristön kuvailu.

Opiskelutulkkaus

Tarjoamme opiskelutulkkausta peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Tulkkaus tapahtuu viittomakielen tulkkauksena ja kirjoitustulkkauksena oppilaitoksissa.

Etätulkkaus

Etätulkkaus sopii monenlaisiin tilanteisiin, aina lyhyistä asiointitilanteista pitkiin palavereihin. Etätulkkauksessa tulkki ja tulkkauspalveluun oikeutettu asiakas ovat fyysisesti eri paikoissa. Etäyhteyttä varten tarvitset käyttöösi nettiyhteyden sekä tietokoneen tai mobiililaitteen.

Tulkkimme voivat toteuttaa tulkkaustilaukset etätulkkauksena asiakkaan niin halutessa. Käytössämme ovat Kelan kautta tehtyihin tilauksiin hyväksytyt ohjelmistot Microsoft Teams sekä Zoom.

Käännöspalvelut

Tarjoamme tekstien kääntämistä englannista suomeen ja suomesta englantiin. Huollamme tarvittaessa kuntoon myös tekstien oikeinkirjoituksen, kieliopin ja tyyliseikat. Tällä hetkellä emme tarjoa viranomaistodistusten ja lausuntojen kääntämistä.

Englannin kielen käännöstöissä käytetään tuntihinnoittelua, jonka lähtökohtana on käännöksen pituus, sanasto ja aihealue. Hinta tarkentuu, kun projektin alustavat tiedot ovat saatavillamme.